Movie Review

posted on 19 Oct 2009 13:20 by kc-eazyworld
2014
 
 
 
2013
 
 
 
2012
 
 
 
2011

 
 
2010

 
 
2009

 
 
เกณฑ์การให้คะแนน
 
 
หนังที่ฉลาดในการสร้างโลกใหม่ในภาพยนตร์ ครบถ้วนด้านบทในตัวเอง มีประเด็นขบคิด และสร้างไฮป์ก่อนฉายได้ดี
 
หนังที่ฉลาดในการสร้างโลกใหม่ของตัวเอง เนื้อหาเยี่ยม มีประเด็นขบคิด และเข้าถึงอารมณ์
 
หนังเนื้อหาเยี่ยม มีประเด็นขบคิด และเข้าถึงอารมณ์
 
หนังเนื้อหาเยี่ยม มีประเด็นขบคิด และเข้าถึงอารมณ์ได้ระดับหนึ่ง
 
หนังสนุก สอบผ่านในประเภทของหนัง ข้อด้อยพอให้อภัย
 
หนังอยู่ระดับโอเค สอบผ่านในประเภทของหนัง แต่ข้อด้อยยังเห็นได้ชัด
 
องค์ประกอบดี แต่หนังเล่าเรื่องไม่ผ่าน และสอบไม่ผ่านในประเภทของตัวเอง
 
หนังไม่สนุก ดำเนินเรื่องพอถูไถ
 
หนังไม่สนุก ดำเนินเรื่องแย่ และขาดสเน่ห์ให้ติดตาม
 
หนังที่รู้สึกว่าเสียเวลาดู หาความน่าสนใจไม่เจอ
 
หนังที่ไม่ควรค่าในการดู แย่ทุกองค์ประกอบ อย่าว่าแต่รีวิวเลย ดูยังดูไม่ค่อยจะจบ

Links